bosanski
čeština
Dansk
deutsch
english
español
français
hrvatski
italiano
magyar
nederlands
Norsk
polski
português
român
shqiptar
slovenščina
slovenský
suomalainen
svensk
Türk
Việt
ελληνικά
Беларускія
български
русский
српски
Український
भारतीय
ภาษาไทย
中国的
日本人
Website Tracking


+++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  


đặt cược [Cái ví]

Đặt cược vào Siêu ví Earn.World (phần thưởng đặt cược lên tới 17% mỗi năm)Sau khi bạn đã chuyển tài sản vào ví, bạn có thể bắt đầu đặt cọc (kiếm lãi) đối với tiền điện tử của mình.Để có thể sử dụng đặt cược trong ví, bạn cần có ID khó hiểu [Cryptic-ID]. Trước tiên, hãy đăng ký với Earn.World.

Sau đó, bạn có thể tạo ID bí mật cá nhân của mình [Cryptic-ID] tại văn phòng. ID khó hiểu thể hiện mối liên kết giữa tài khoản Earn.World của bạn và ví Earn.World.
Trong ví, giờ đây bạn có thể sử dụng ID này để ủy quyền tài sản của mình cho việc đặt cược và kiếm phần thưởng đặt cược được chỉ định ở trên. Phần thưởng đặt cược được tính theo nhịp của một tuần đầy đủ,
 
Ví Earn.World có gì đặc biệt?

  • Ví được phân cấp và hoàn toàn an toàn (được kiểm toán bởi Certik). [Certik]

  • Đối với việc đặt cược, bạn không ký cam kết về thời gian trong một khoảng thời gian dài hơn. Chỉ bạn mới biết khóa riêng tư, điều này đảm bảo rằng bạn có thể truy cập vào tiền điện tử của mình bất kỳ lúc nào.

  • Ví được phân cấp và hoàn toàn an toàn (được kiểm toán bởi Certik). [Certik]

  • Đối với việc đặt cược, bạn không ký cam kết về thời gian trong một khoảng thời gian dài hơn. Chỉ bạn mới biết khóa riêng tư, điều này đảm bảo rằng bạn có thể truy cập vào tiền điện tử của mình bất kỳ lúc nào.


Việc hợp tác với các nhà cung cấp tập trung có nguy cơ cao trở thành con mồi cho tin tặc. Giải pháp của Earn.World là "Integrated Node Cluster" (INC).

Tại Earn.World, việc đặt cược được phân cấp, không có quyền quản lý (Non Custodial Staking) và không có cam kết về thời gian. Công nghệ đằng sau ví Earn.World rất độc đáo và tiên tiến. Đây là cái gọi là cụm nút tích hợp [Integrated Node Cluster - INC].Tiền điện tử của bạn được tự động gán (ủy quyền) cho trình xác thực tốt nhất, nhưng đừng bao giờ rời khỏi ví của bạn. Bạn luôn có toàn quyền kiểm soát và có thể truy cập tài sản của mình bất kỳ lúc nào.
 


Earn.World có một mạng lưới các trình xác thực đáng tin cậy, tất cả được tích hợp vào một ví duy nhất.


Người xác thực xác minh các giao dịch mạng và đổi lại kiếm được phí mạng. Cụm nút tích hợp của Earn.World (INC) là cơ sở hạ tầng nút tiên tiến nhất thế giới.

Lưu ý quan trọng:
Phần thưởng được trả cho một tuần "đầy đủ" tại một thời điểm, với chu kỳ hàng tuần bắt đầu lúc nửa đêm (00:00 UTC) vào Chủ nhật. Phần thưởng sau đó sẽ được thanh toán vào Thứ Tư của tuần tiếp theo.
Nếu bạn hủy đặt cược hoặc đặt cược tài sản trong chu kỳ hàng tuần, sẽ không có khoản bồi thường nào được trả cho những tài sản đó trong tuần đó. Ví dụ: nếu bạn giải phóng tài sản vào thứ Sáu, bạn sẽ không nhận được bất kỳ phần thưởng nào cho chúng trong tuần này.