bosanski
čeština
Dansk
deutsch
english
español
français
hrvatski
italiano
magyar
nederlands
Norsk
polski
português
român
shqiptar
slovenščina
slovenský
suomalainen
svensk
Türk
Việt
ελληνικά
Беларускія
български
русский
српски
Український
भारतीय
ภาษาไทย
中国的
日本人
Website Tracking


+++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  


giao dịch AI [Cái ví]

Giao dịch AI tự động cho số tiền gửi của bạn trong Siêu ví Earn.World (lợi nhuận 3 - 7% mỗi tháng)Câu hỏi thường gặp - Câu hỏi thường gặp và câu trả lời

Nó là một bot Giao dịch AI tiên tiến được thực hiện với sự cộng tác của các chuyên gia trong ngành.

Bất kỳ ai có tài khoản earn.world đều có thể tham gia

Để tham gia Earn.World, bạn cần có Trading Infra [phút. ADVANCED Infra]. ADVANCED Infra nhỏ nhất có giá 100 USD. Tổng số tiền đặt cọc có thể có cho mỗi Trading Infra tương ứng với 10 lần giá mua của Infra. Ví dụ: Đối với PROFESSIONAL Trading Infra có giá mua là 10.000 USD, số tiền đặt cọc có thể lên tới tối đa là 100.000 USD.

Tổng số tiền đặt cọc có thể có cho mỗi Trading Infra tương ứng với 10 lần giá mua của Infra. Ví dụ: Đối với PROFESSIONAL Trading Infra có giá mua là 10.000 USD, số tiền đặt cọc có thể lên tới tối đa là 100.000 USD. Trading Infras có thể được mua tại văn phòng hỗ trợ của bạn.
Có thể mua thêm Trading Infras bất cứ lúc nào để tăng giới hạn tiền gửi.

Có nhiều cách để Earn.World vượt trội so với các bot khác trên thị trường

Giao dịch thuật toán nâng cao: Earn.World AI Bot sử dụng các thuật toán phức tạp để phân tích các điều kiện thị trường và đưa ra các quyết định giao dịch dựa trên các chiến lược và thông số được xác định trước đã được thử nghiệm và kiểm tra.

Phân tích mạnh mẽ: Earn.World Bot phân tích các chỉ số, biểu đồ, dữ liệu lịch sử và các mẫu khác nhau trước khi thực hiện giao dịch.

tự động hóa: Bot Earn.World tự động thực hiện các giao dịch dựa trên các tham số được đặt trước, giảm nhu cầu giám sát liên tục và can thiệp thủ công.

Nhiều trao đổi: Bot Earn.World được kết nối đồng thời với các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu, cho phép đa dạng hóa và tận dụng chênh lệch giá giữa các nền tảng.

Bạn cũng có thể kiếm tiền mà không cần đặt cọc, tức là chỉ bằng cách mua Trading Infras.

A cada Trading Infra comprado você receberá um “retorno” de até 12% ao mês sobre o valor da compra (com crédito diário e disponibilidade diária). Este “retorno” é pago até atingir o lucro máximo de Trading Infra (250%, 300% ou 400% do preço de compra). Do đó, lợi nhuận là 350%, 400% hoặc 500%.

Có, việc mua Trading Infra sẽ tăng phần thưởng đặt cược trong ví Earn.World của bạn lên tới 8%.

Trong thời gian thực. Danh mục đầu tư của bạn được cập nhật trong thời gian thực.

Việc gộp lãi tự động không diễn ra. Tuy nhiên, việc gộp lãi thủ công có thể được thực hiện bất cứ lúc nào (lưu ý phí rút tiền!).

Theo dõi trực tiếp: Theo dõi danh mục đầu tư và vị trí hiện tại của bạn trong thời gian thực.

Dữ liệu phi tập trung: Tất cả các kết quả và chi tiết giao dịch được tải lên trên một chuỗi khối (Streakk-Chain)

Báo cáo hàng tháng: Nhận báo cáo chi tiết hàng tháng bao gồm dữ liệu giao dịch và so sánh với các thị trường khác.

Số tiền gửi cá nhân nhỏ nhất là 100 USD.

Tiền gửi bằng USDT-TRC20, USDT-BEP20, cũng như bằng BitCoin (BTC). BTC đã gửi sẽ được đổi thành USDT trong nội bộ. Việc rút tiền được thực hiện bằng USDT-TRC20 hoặc USDT-BEP20.
Ngoài ra, các khoản rút USDT từ văn phòng hỗ trợ của Earn.World có thể được chuyển trực tiếp vào danh mục đầu tư tại Earn.World - mà không mất bất kỳ khoản phí nào.

Nhận tiền của bạn trong vòng 48 - 72 giờ sau khi thực hiện rút tiền.

Phí rút tiền là 2% số tiền được yêu cầu, tối thiểu là $10

Earn.World chỉ sử dụng các sàn giao dịch cấp 1 như Binance, Huobi, Kucoin, Bybit

Tiền của bạn nằm trên các sàn giao dịch hàng đầu như Binance , Kucoin và Huobi , tạo ra lợi nhuận cho bạn.

Tuy nhiên, chúng tôi đã kết hợp các tính năng quản lý rủi ro như lệnh dừng lỗ và lệnh dừng theo dõi để hạn chế tổn thất tiềm ẩn và bảo vệ lợi nhuận.

KHÔNG. Có một rủi ro giao dịch liên quan.
Earn.World đã kết hợp các tính năng quản lý rủi ro như lệnh dừng lỗ và lệnh dừng theo dõi để hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn và bảo vệ lợi nhuận.