bosanski
čeština
Dansk
deutsch
english
español
français
hrvatski
italiano
magyar
nederlands
Norsk
polski
português
român
shqiptar
slovenščina
slovenský
suomalainen
svensk
Türk
Việt
ελληνικά
Беларускія
български
русский
српски
Український
भारतीय
ภาษาไทย
中国的
日本人
Website Tracking


+++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  Ứng dụng ví STREAKKTải xuống ứng dụng ví
Hướng dẫn: Thiết lập ứng dụng ví STREAKK

Hướng dẫn: Thiết lập ứng dụng ví STREAKK


 1. [Wallet] -
  Chỉ bạn mới có khóa (Private Key) và có thể truy cập vào tiền điện tử của mình bất kỳ lúc nào.

 2. [Nodes] -
  Đó là một ví đặt cược an toàn và phi tập trung hoàn toàn, nơi tiền điện tử của bạn không bao giờ rời khỏi ví. Điều này có thể thực hiện được với công nghệ INC đặc biệt (INC - Integrated Node Cluster) từ STREAKK. Vì vậy, không có cam kết về thời gian đặt cược (Non Costody Staking).

  Streakk mang đến cơ hội tham gia vào cơ sở hạ tầng nút bằng cách mua Trading Infra. Để có thể ủy quyền tài sản cho việc đặt cọc trong ứng dụng, bạn cần có Trading Infra và cái gọi là ID khó hiểu [Cryptic ID]. Do đó, trước tiên hãy đăng ký với STREAKK. Ở đó, bạn có thể tạo ID mật mã cá nhân tại văn phòng hỗ trợ của mình.

  Phần thưởng được trả cho một tuần "đầy đủ" tại một thời điểm, với chu kỳ hàng tuần bắt đầu lúc nửa đêm (00:00 UTC) vào Chủ nhật. Phần thưởng sau đó sẽ được thanh toán vào Thứ Tư của tuần tiếp theo.
  Lưu ý quan trọng: Nếu bạn hủy đặt cược hoặc đặt cược tài sản trong chu kỳ hàng tuần, sẽ không có khoản bồi thường nào được trả cho những tài sản đó trong tuần đó. Ví dụ: nếu bạn giải phóng tài sản vào thứ Sáu, bạn sẽ không nhận được bất kỳ phần thưởng nào cho chúng trong tuần này.

  Tutorial: RE-Staking of Staking Benefits in EarnWorld

  Tutorial: RE-Staking of Staking Benefits in EarnWorld

 3. [Trade] -
  • Giao dịch bằng trí tuệ nhân tạo (AI): Bot giao dịch AI sử dụng công nghệ mới nhất, được giám sát bởi chuyên môn của con người.
  • Bất cứ ai cũng có thể làm được: xử lý dễ dàng. Chỉ có tính năng “Gửi tiền” và “Rút tiền”. Tiền gửi được thực hiện đã được xử lý trong vòng 30 phút.
  • Kế toán theo thời gian thực: Lợi nhuận giao dịch được ghi có theo thời gian thực.
  • Luôn có sẵn: Khối lượng giao dịch có thể được rút bất cứ lúc nào. Các khoản thanh toán sẽ được thực hiện bằng USDT trong vòng 24 giờ. Phí rút tiền là 2% số tiền rút, nhưng ít nhất là 10 USD.
  • Giới hạn tiền gửi: Số tiền gửi của bạn được giới hạn ở mức gấp 10 lần (10X) giá mua Trading Infra. Với ADVANCED Infra là 1000 USD, số tiền gửi tối đa có thể là 10000 USD. Tổng số tiền gửi tối đa có thể tăng lên bất cứ lúc nào bằng cách mua thêm Trading Infras.
  • Tính minh bạch: Earn.World là công ty đầu tiên ghi lại dữ liệu giao dịch của mình trên blockchain (chuỗi Streakk). Một báo cáo giao dịch hàng tháng cũng được công bố.


  Tutorial: EarnWorld Trading Compounding in the APP


  Tutorial: EarnWorld Trading Compounding in the APP