bosanski
čeština
Dansk
deutsch
english
español
français
hrvatski
italiano
magyar
nederlands
Norsk
polski
português
român
shqiptar
slovenščina
slovenský
suomalainen
svensk
Türk
Việt
ελληνικά
Беларускія
български
русский
српски
Український
भारतीय
ภาษาไทย
中国的
日本人
Website Tracking


+++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  +++   EARN.WORLD - Trường hợp sử dụng đầu tiên trên chuỗi STREAKK  +++   Giao dịch - Được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được giám sát bởi con người  Đăng ký và xác minh

Đăng ký tại EARN.WORLD là miễn phí và hoàn toàn không ràng buộc.

Sự đăng ký
Để đăng ký với EARN.WORLD, vui lòng sử dụng liên kết sau:

Link đăng ký:
Nhấp vào đây để đăng ký

Sau đó, bạn sẽ đến trang đăng ký. • Nhập địa chỉ email của bạn
 • Chọn mật khẩu
 • Nhập lại mật khẩu
 • Nhập tên của bạn
 • Nhập họ của bạn
 • Chọn quốc gia nơi bạn đăng ký
 • Xác nhận rằng thông tin bạn đã cung cấp là chính xác và bạn sẽ thông báo cho Earn.World về bất kỳ thay đổi nào
 • Gửi biểu mẫu
Sau đó, bạn sẽ thấy một văn bản chào mừng nói rằng bạn đã được gửi một email để xác minh địa chỉ email mà bạn đã nhập. • Nếu bạn chưa nhận được e-mail, bạn có thể gửi lại e-mail xác minh tại đây
 • Đăng nhập vào tài khoản của bạn (văn phòng) tại EARN.WORLD
Một e-mail đã được gửi đến địa chỉ e-mail được chỉ định để xác nhận. Nếu bạn chưa nhận được email, vui lòng kiểm tra thư mục thư rác để tìm email. • Sau đó nhấp vào nút "CONFIRM EMAIL" trong e-mail để xác nhận địa chỉ e-mail của bạn.
Cửa sổ trình duyệt sẽ mở ra cho lần đăng nhập đầu tiên vào tài khoản của bạn tại EARN.WORLD. • Nhập địa chỉ email của bạn
 • Nhập mật khẩu bạn đã chọn
 • Gửi biểu mẫu
 • Nếu bạn quên mật khẩu của mình, hãy nhấp vào đây
Giờ đây, lần đầu tiên bạn có thể thấy văn phòng hỗ trợ của mình tại EARN.WORLD
Điều này hoàn tất đăng ký và tài khoản của bạn được thiết lập.cài đặt hệ thống bảo vệ
Khi đăng nhập và đối với các giao dịch liên quan đến bảo mật, bạn cần xác thực hai yếu tố của Google. Điều này có thể được thiết lập trong văn phòng phía sau trong "Bảo mật". • Trước tiên, hãy chọn Hồ sơ [Profile] từ menu
 • Sau đó nhấp vào Bảo mật [Security]
  Nếu bạn chưa có, hãy tải ứng dụng Google Authenticator xuống điện thoại thông minh của bạn.
 • Nhấp vào Tiếp theo [Next] và làm theo hướng dẫn thêm.

 • Có rất nhiều mẹo và hướng dẫn để thiết lập trình xác thực Google trên Internet.
  Lưu ý quan trọng: Giữ khóa xác thực của bạn an toàn để bạn có thể khôi phục Google Authenticator nếu bạn bị mất điện thoại thông minh!

 • Tại đây, bạn có thể thay đổi mật khẩu của mình [Password]
 • Tại đây, bạn có thể thay đổi và thêm vào dữ liệu hồ sơ của mình [Account]
 • Tại đây, bạn có thể tải lên ảnh hồ sơ [upload photo]