bosanski
čeština
Dansk
deutsch
english
español
français
hrvatski
italiano
magyar
nederlands
Norsk
polski
português
român
shqiptar
slovenščina
slovenský
suomalainen
svensk
Türk
Việt
ελληνικά
Беларускія
български
русский
српски
Український
भारतीय
ภาษาไทย
中国的
日本人
Website Tracking


+++   EARN.WORLD - Първи случай на употреба във веригата STREAKK  +++   Търговия - Осъществено от изкуствен интелект (AI), наблюдавано от хора  +++   EARN.WORLD - Първи случай на употреба във веригата STREAKK  +++   Търговия - Осъществено от изкуствен интелект (AI), наблюдавано от хора  +++   EARN.WORLD - Първи случай на употреба във веригата STREAKK  +++   Търговия - Осъществено от изкуствен интелект (AI), наблюдавано от хора  +++   EARN.WORLD - Първи случай на употреба във веригата STREAKK  +++   Търговия - Осъществено от изкуствен интелект (AI), наблюдавано от хора  +++   EARN.WORLD - Първи случай на употреба във веригата STREAKK  +++   Търговия - Осъществено от изкуствен интелект (AI), наблюдавано от хора  +++   EARN.WORLD - Първи случай на употреба във веригата STREAKK  +++   Търговия - Осъществено от изкуствен интелект (AI), наблюдавано от хора  +++   EARN.WORLD - Първи случай на употреба във веригата STREAKK  +++   Търговия - Осъществено от изкуствен интелект (AI), наблюдавано от хора  +++   EARN.WORLD - Първи случай на употреба във веригата STREAKK  +++   Търговия - Осъществено от изкуствен интелект (AI), наблюдавано от хора  +++   EARN.WORLD - Първи случай на употреба във веригата STREAKK  +++   Търговия - Осъществено от изкуствен интелект (AI), наблюдавано от хора  +++   EARN.WORLD - Първи случай на употреба във веригата STREAKK  +++   Търговия - Осъществено от изкуствен интелект (AI), наблюдавано от хора  +++   EARN.WORLD - Първи случай на употреба във веригата STREAKK  +++   Търговия - Осъществено от изкуствен интелект (AI), наблюдавано от хора  +++   EARN.WORLD - Първи случай на употреба във веригата STREAKK  +++   Търговия - Осъществено от изкуствен интелект (AI), наблюдавано от хора  +++   EARN.WORLD - Първи случай на употреба във веригата STREAKK  +++   Търговия - Осъществено от изкуствен интелект (AI), наблюдавано от хора  +++   EARN.WORLD - Първи случай на употреба във веригата STREAKK  +++   Търговия - Осъществено от изкуствен интелект (AI), наблюдавано от хора  +++   EARN.WORLD - Първи случай на употреба във веригата STREAKK  +++   Търговия - Осъществено от изкуствен интелект (AI), наблюдавано от хора  +++   EARN.WORLD - Първи случай на употреба във веригата STREAKK  +++   Търговия - Осъществено от изкуствен интелект (AI), наблюдавано от хора  +++   EARN.WORLD - Първи случай на употреба във веригата STREAKK  +++   Търговия - Осъществено от изкуствен интелект (AI), наблюдавано от хора  +++   EARN.WORLD - Първи случай на употреба във веригата STREAKK  +++   Търговия - Осъществено от изкуствен интелект (AI), наблюдавано от хора  +++   EARN.WORLD - Първи случай на употреба във веригата STREAKK  +++   Търговия - Осъществено от изкуствен интелект (AI), наблюдавано от хора  +++   EARN.WORLD - Първи случай на употреба във веригата STREAKK  +++   Търговия - Осъществено от изкуствен интелект (AI), наблюдавано от хора  +++   EARN.WORLD - Първи случай на употреба във веригата STREAKK  +++   Търговия - Осъществено от изкуствен интелект (AI), наблюдавано от хора  +++   EARN.WORLD - Първи случай на употреба във веригата STREAKK  +++   Търговия - Осъществено от изкуствен интелект (AI), наблюдавано от хора  


Залагане [Портфейл]

Залагане в Earn.World Super Wallet (до 17% награди за залагане на година)След като сте прехвърлили активи в портфейла, можете да започнете да залагате (печелите лихва) върху вашите криптовалути.За да можете да използвате стекинга в портфейла, имате нужда от така наречения криптичен идентификатор [Cryptic-ID]. Първо се регистрирайте в Earn.World.

След това можете да генерирате своя личен криптиран идентификатор [Cryptic-ID] в бек офиса. Криптичният идентификатор представлява връзката между вашия акаунт в Earn.World и портфейла на Earn.World.
В портфейла вече можете да използвате този идентификатор, за да делегирате вашите активи за залагане и да печелите наградите за залагане, посочени по-горе. Наградите за залагане се изчисляват в ритъма на цяла седмица,
 
Какво е специалното за портфейла Earn.World?

  • Портфейлът е децентрализиран и напълно защитен (одитиран от Certik). [Certik]

  • За залагане не поемате времеви ангажимент за по-дълъг период от време. Само вие знаете личния ключ, който гарантира, че можете да получите достъп до своите криптовалути по всяко време.

  • Портфейлът е децентрализиран и напълно защитен (одитиран от Certik). [Certik]

  • За залагане не поемате времеви ангажимент за по-дълъг период от време. Само вие знаете личния ключ, който гарантира, че можете да получите достъп до своите криптовалути по всяко време.


Залагането с централизирани доставчици носи по-висок риск да станете жертва на хакери. Решението на Earn.World е "Integrated Node Cluster" (INC).

В Earn.World залагането е децентрализирано, без попечителство (Non Custodial Staking) и без времеви ангажимент. Технологията зад портфейла Earn.World е уникална и напреднала. Това са така наречените интегрирани възлови клъстери [Integrated Node Cluster - INC].Вашите криптовалути автоматично се присвояват (делегират) на най-добрия валидатор, но никога не напускат портфейла ви. Винаги имате пълен контрол и имате достъп до вашите активи по всяко време.
 


Earn.World има мрежа от доверени валидатори, всички интегрирани в един портфейл.


Валидаторите проверяват мрежовите транзакции и в замяна печелят мрежови такси. Интегрираният клъстер на възли (INC) на Earn.World е най-модерната инфраструктура на възли в света.

Важна ЗАБЕЛЕЖКА:
Наградите се изплащат за „цяла“ седмица наведнъж, като седмичният цикъл започва в полунощ (00:00 UTC) в неделя. След това наградите се изплащат в сряда на следващата седмица.
Ако премахнете залога или заложите активи по време на седмичния цикъл, няма да бъде изплатена компенсация за тези активи за тази седмица. Например, ако премахнете залагане на активи в петък, няма да получите никакви награди за тях тази седмица.