bosanski
čeština
Dansk
deutsch
english
español
français
hrvatski
italiano
magyar
nederlands
Norsk
polski
português
român
shqiptar
slovenščina
slovenský
suomalainen
svensk
Türk
Việt
ελληνικά
Беларускія
български
русский
српски
Український
भारतीय
ภาษาไทย
中国的
日本人
EARN.WORLD bonus program - kompenzacijski plan / marketinški plan / partnerski program / bonus plan / affiliate program od EarnWorld Staking, Trading and Participation in Krypto - Preostali prihod do Level-Bonus, Rank Royalty Bonus, Global Lifetime Pool. Na primjer, za svoje direktne partnere dobijate nagradu od 10% njihovog obima prodaje. - earn.world (Trading Infra, KI-Trading, AI-Trading)


vijetnamski, ukrajinski, turski, Tajlandska, švedski, srpski, španski, slovenački, Slovak, ruski, rumunski, portugalski, poljski, norveški, njemački, Mađarski, kineski, japanski, italijanski, hrvatski, holandski, hindi, grčki, francuski, finski, engleski, danski, češki, bugarski, bosanski, Bjeloruski, albanski,
Refereri i prodajni partneri mogu pronaći sve informacije i detalje o kompenzacijskom planu / marketinškom planu / bonus planu / partnerskom programu ovdje.: Primite unosne bonuse (Level-Bonus, Rank Royalty Bonus, Global Lifetime Pool) - postanite partner i preporučite EARN.WORLD. Prema marketinškom planu, provizije se isplaćuju na 20 nivoa. Trading-Bot, Wallet, Staking, Token Bosna i Hercegovina, Bosnia Herzegovina
bosanski, Bosnian - Bosna i Hercegovina, Earn.World - Info
Dom - EARN.WORLD bonus program - kompenzacijski plan / marketinški plan / partnerski program / bonus plan / affiliate program od EarnWorld STREAKK odredišna stranica - EARN.WORLD bonus program - kompenzacijski plan / marketinški plan / partnerski program / bonus plan / affiliate program od EarnWorld
Website Tracking


+++   EARN.WORLD - Prvi slučaj upotrebe u lancu STREAKK  +++   Trgovanje - Pokreće ga veštačka inteligencija (AI), nadgledaju ga ljudi  +++   EARN.WORLD - Prvi slučaj upotrebe u lancu STREAKK  +++   Trgovanje - Pokreće ga veštačka inteligencija (AI), nadgledaju ga ljudi  +++   EARN.WORLD - Prvi slučaj upotrebe u lancu STREAKK  +++   Trgovanje - Pokreće ga veštačka inteligencija (AI), nadgledaju ga ljudi  +++   EARN.WORLD - Prvi slučaj upotrebe u lancu STREAKK  +++   Trgovanje - Pokreće ga veštačka inteligencija (AI), nadgledaju ga ljudi  +++   EARN.WORLD - Prvi slučaj upotrebe u lancu STREAKK  +++   Trgovanje - Pokreće ga veštačka inteligencija (AI), nadgledaju ga ljudi  +++   EARN.WORLD - Prvi slučaj upotrebe u lancu STREAKK  +++   Trgovanje - Pokreće ga veštačka inteligencija (AI), nadgledaju ga ljudi  +++   EARN.WORLD - Prvi slučaj upotrebe u lancu STREAKK  +++   Trgovanje - Pokreće ga veštačka inteligencija (AI), nadgledaju ga ljudi  +++   EARN.WORLD - Prvi slučaj upotrebe u lancu STREAKK  +++   Trgovanje - Pokreće ga veštačka inteligencija (AI), nadgledaju ga ljudi  +++   EARN.WORLD - Prvi slučaj upotrebe u lancu STREAKK  +++   Trgovanje - Pokreće ga veštačka inteligencija (AI), nadgledaju ga ljudi  +++   EARN.WORLD - Prvi slučaj upotrebe u lancu STREAKK  +++   Trgovanje - Pokreće ga veštačka inteligencija (AI), nadgledaju ga ljudi  +++   EARN.WORLD - Prvi slučaj upotrebe u lancu STREAKK  +++   Trgovanje - Pokreće ga veštačka inteligencija (AI), nadgledaju ga ljudi  +++   EARN.WORLD - Prvi slučaj upotrebe u lancu STREAKK  +++   Trgovanje - Pokreće ga veštačka inteligencija (AI), nadgledaju ga ljudi  +++   EARN.WORLD - Prvi slučaj upotrebe u lancu STREAKK  +++   Trgovanje - Pokreće ga veštačka inteligencija (AI), nadgledaju ga ljudi  +++   EARN.WORLD - Prvi slučaj upotrebe u lancu STREAKK  +++   Trgovanje - Pokreće ga veštačka inteligencija (AI), nadgledaju ga ljudi  +++   EARN.WORLD - Prvi slučaj upotrebe u lancu STREAKK  +++   Trgovanje - Pokreće ga veštačka inteligencija (AI), nadgledaju ga ljudi  +++   EARN.WORLD - Prvi slučaj upotrebe u lancu STREAKK  +++   Trgovanje - Pokreće ga veštačka inteligencija (AI), nadgledaju ga ljudi  +++   EARN.WORLD - Prvi slučaj upotrebe u lancu STREAKK  +++   Trgovanje - Pokreće ga veštačka inteligencija (AI), nadgledaju ga ljudi  +++   EARN.WORLD - Prvi slučaj upotrebe u lancu STREAKK  +++   Trgovanje - Pokreće ga veštačka inteligencija (AI), nadgledaju ga ljudi  +++   EARN.WORLD - Prvi slučaj upotrebe u lancu STREAKK  +++   Trgovanje - Pokreće ga veštačka inteligencija (AI), nadgledaju ga ljudi  +++   EARN.WORLD - Prvi slučaj upotrebe u lancu STREAKK  +++   Trgovanje - Pokreće ga veštačka inteligencija (AI), nadgledaju ga ljudi  +++   EARN.WORLD - Prvi slučaj upotrebe u lancu STREAKK  +++   Trgovanje - Pokreće ga veštačka inteligencija (AI), nadgledaju ga ljudi  +++   EARN.WORLD - Prvi slučaj upotrebe u lancu STREAKK  +++   Trgovanje - Pokreće ga veštačka inteligencija (AI), nadgledaju ga ljudi  Program preporuka

Svako ko priča sa drugima o fantastičnim mogućnostima Earn.World dobiće bonuse na kupovinu od Trading Infras preporučenih partnera (preko 20 nivoa).

Postoje 3 načina da zaradite još više novca preporukom EARN.WORLD-a.

 • Level-Bonus
 • Rank-Royalty-Bonus
 • Global Lifetime Pool


Svi bonusi se isplaćuju u realnom vremenu u vašu pozadinu u USDT.

 • Prilikom prodaje Trading Infra:
  - 80% kupovne cijene se procjenjuje za affiliate plan i isplaćuje putem Level Bonusa, Rank Royalty Bonusa i World Pool-a.
  - 20% uplate bonusa se uplaćuje na "Rebuy Wallet", ostatak na račun "Available eUSD". "Rebuy Wallet" se može koristiti za ponovnu kupovinu Trading Infras za sebe ili tim. 20% od "Rebuy Wallet" se može koristiti, a 80% se može dodati preko USDT-a.

  - Suma od 20% profita od trgovanja u timu se raspoređuje prema planu bonusa nivoa.  primjer: Vaš glavni partner zarađuje 1000 USDT profita u Earn.World u jednom mjesecu. 20% ovog profita (200 USDT) koristi se za izračun podjele dobiti (Unilevel) (bez dinamičke kompresije).
  • 10% do nivoa Frontline = 20 USDT
  • 8% na 2. nivou = 16 USDT
  • 6% na 3. nivou = 12 USDT
  • .... itd.
  Ovaj udio u dobiti isplaćuje se jednom dnevno.
  Ovo je preostali prihod preko 20 nivoa sve dok su vaši saigrači aktivni u Earn.World.

  Važna NAPOMENA: Da biste zaradili od trgovačkog profita vašeg tima (20% unutar 20 nivoa), morate imati vlastiti Earn.World portfelj od najmanje 100 USD.

Možete isplatiti raspoloživi saldo [Available eUSD] u cijelosti ili djelomično na drugi USDT račun (Tether), kupiti još Trading Infras s njega, povećati svoj portfelj u Earn.World ili ga prenijeti u svoj Earn.World novčanik i delegirati ga na ulaganje tamo.

Važna NAPOMENA: Bonusi iz kompenzacionog plana isplaćuju se samo ako nije prekoračena granica vašeg prihoda.
Svako ko kupi Trading Infra dobit će “kredit za zaradu” [5X] za affiliate program u iznosu od 500% kupovne cijene Infra. Na primjer, ako kupite PREMIUM Trading Infra za $5000, imat ćete pravo na primanje do $25000 (500%) bonusa.
Ako preporučite Earn.World, trebali biste se pobrinuti da imate dovoljan "kredit za prihod" i kupite još jedan Trading Infra na vrijeme kako ne biste izgubili nikakve bonuse.
1. Kako funkcionira bonus nivoa [Level Bonus]?

U odgovarajućem nivou preporuke (generaciji) Unilevel plana, dobijate fiksni procenat prodaje od Trading Infras (u obzir se uzima 80% kupovne cene).Primjer prodaje od Trading Infras:
Razgovarate sa svojim prijateljem Johnom o Earn.World, koji se zatim sa entuzijazmom registruje na Earn.World putem vašeg linka za preporuke. John zatim kupuje PREMIUM Trading Infra u svojoj pozadinskoj kancelariji za 5000 dolara. John je sada na nivou vaše preporuke 1 i dobit ćete bonus od 10% od 80% isplaćenih za ovu kupovinu. $400 će biti rezervisano direktno u vašu pozadinu.
Džon poziva svoju prijateljicu Anu i takođe joj priča o ovom genijalnom poslovnom modelu. Anna također odlučuje kupiti Trading Infra i nalazi se na nivou preporuke 2. Za sve Infra kupovine na ovom nivou dobit ćete bonus od 8% na isplaćenih 80%.

Ovo se nastavlja sa odgovarajućim procentima do nivoa 20.

Važna NAPOMENA: Otključano je samo onoliko nivoa koliko je broj vaših direktnih preporuka (partneri na nivou 1) koji su kupili Trading Infra. Nije bitno da li su partneri kupili ADVANCED Trading Infra za 100 dolara ili PROFESSIONAL Infra, na primjer. Nivo jednom otključan ostaje otključan zauvijek.
Stoga je optimalno imati najmanje 20 aktivnih direktnih partnera kako bi svih 20 nivoa bilo otključano.
2. Kako funkcioniše licencni bonus za rang [Rank Royalty Bonus]?

Rank Royalty Bonus [Rank Royalty Bonus] se isplaćuje u četiri mjesečne rate nakon dostizanja nivoa/ranga u karijeri (ukupan akumulirani volumen tima).Kumulirani obim tima je obim prodaje cijele vaše donje linije uzimajući u obzir pravilo 40%. Za svaku etapu, maksimalno 40% potrebnog obima kvalifikacija odgovarajućeg ranga se koristi za određivanje relevantnog akumuliranog volumena tima.

primjer:
Za rang "Diamond" potreban vam je kombinovani obim prodaje vašeg cijelog tima od 250 000 USD. Prema pravilu 40%, ovo rezultira maksimalnim "prihvatljivim" volumenom od 100.000 USD po "nogi". Ako ste dostigli rang "Diamond", dobit ćete bonus od $10,000 podijeljen na četiri mjesečne rate.

Zaradili ste ukupno $10.000.000 dostizanjem najvišeg nivoa u karijeri!

Kada je rang dostignut, promet se ne briše, već se dalje kumulira sa postojećim prometima u odnosu na sljedeći rang. Ne postoji vremensko ograničenje za postizanje rangova.3. Kako funkcionira Global Lifetime Pool [Global Lifetime Pool]?

Uz ovaj bonus, Earn.World omogućava aktivnim partnerima da učestvuju u ukupnoj mjesečnoj prodaji kompanije.Osiguran je mjesečni fond od 15% ukupne prodaje.

10% će biti raspoređeno na sljedeći način:
Ovisno o mjesečnom prometu koji generiše njihova vlastita donja linija, kvalifikovani partneri dobijaju udjele [Shares] u ovoj grupi.
Jedna dionica odgovara volumenu timske prodaje od 500 USD.
Procenat ovog fonda zavisi od dostignutog ranga partnera. Što je viši rang, to je veći procenat.
Iz ranga "Sapphire 25" već imate pravo učestvovati ovdje.
Global Lifetime Pool se plaća mjesečno 2. dana u mjesecu.

Distribucija preostalih 5%:
Nije potreban rang za kvalifikaciju u grupama od 1 do 5, ali se računa najveći čvor koji ste sami kupili (Self).
Za bazen 3 potreban vam je Trading Infra koji ste sami kupili u vrijednosti od 10000 USDT. Sa npr. dva Infras od po 5000 USDT niste kvalificirani za grupu 3, već samo za grupu 2.
Potreban promet preko direktnih partnera (Direct), s druge strane, mora se posmatrati kumulativno (pravilo od 40% vrijedi ovdje kao i za Rank Royalty Bonus).
Dobit ćete svoj dio svjetskog prometa od Earn.World proporcionalno prema ljudima koji su kvalifikovani u odgovarajućim grupama (1-5). Na primjer, ako ste kvalificirani za grupu 4 i još 999 ljudi, dobijate 1/1000 udjela u grupi 4 i odgovarajuće udjele u grupi 1-3 (u zavisnosti od broja partnera koji su tamo kvalifikovani).

EARN.WORLD bonus program - kompenzacijski plan / marketinški plan / partnerski program / bonus plan / affiliate program od EarnWorld - Pružamo vam web stranicu / odredišnu stranicu s vašom vezom za registraciju i vašim podacima. Registrujte se u našem timu. Ne može biti lakše.


Earn World -bosanski, Bosnian - Bosnia and Herzegovina, Bosna i Hercegovina, Bosnia Herzegovina
Albanian, belarusian, Bosnian, Bulgarian, Czech, danish, english, Finnish, French, Greek, hindi, Dutch, Croatian, Italian, Japanese, Chinese, Hungarian, German, Norwegian, Polish, Portuguese, romanian, Russian, Slovak, Slovenian, spanish, Serbian, Swedish, Thai, Turkish, Ukrainian, Vietnamese,

EARNWORLD, We earn from (earn.world, Super Wallet, Earn World) :Partnerski program sa genijalnim marketinškim planom / bonus programom / planom kompenzacije uz primanje bonus isplata preko 20 nivoa sa Level-Bonus, Rank Royalty Bonus, Global Lifetime Pool. - Ono što oni preporučuju su čvorovi za ulaganje u kriptovalute koji će vam dati povećane nagrade za ulaganje. Zaradite novac s partnerskim programom samo za preporuku ili EARN.WORLD. : EARN.WORLD bonus program - kompenzacijski plan / marketinški plan / partnerski program / bonus plan / affiliate program od EarnWorld !


bosanski, Bosnian - Bosnia and Herzegovina, Bosna i Hercegovina, Bosnia Herzegovina
/ Vietnamese, Ukrainian, Turkish, Thai, Swedish, Serbian, spanish, Slovenian, Slovak, Russian, romanian, Portuguese, Polish, Norwegian, German, Hungarian, Chinese, Japanese, Italian, Croatian, Dutch, hindi, Greek, French, Finnish, english, danish, Czech, Bulgarian, Bosnian, belarusian, Albanian, Primite atraktivne bonuse preporukom EARN.WORLD-a - prema genijalnom bonus planu / marketinškom planu / kompenzacijskom planu / partnerskom programu / affiliate programu.